ครูสังคม 1 อัตรา

คุณสมบัติ  : มีใบประกอบวิชาชีพ 
                 : มีประสบการณ์ 

พนักงานรักษาความปลอดภัย ( รปภ )  1 อัตรา

คุณสมบัติ  : สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ขึ้นไป
                  : ไม่เคยต้องโทษตดีอาญา หรือคดีร้ายแรง
                 : มีประสบการณ์ 

พนักงานรักษาความสะอาด  3 อัตรา

คุณสมบัติ  : สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ขึ้นไป
                 : ไม่เคยต้องโทษตดีอาญา หรือคดีร้ายแรง
                : มีประสบการณ์

ติดต่อสอบถาม 

Tagged Under