• 120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจของคณะในประเทศไทย
อบรม SPC ACADEMIC BAZAAR : ติดปีกปัญญา...พาสู่โลกอนาคต
ในวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561

ลงทะเบียนที่นี่

การลงทะเบียนเข้าอบรม 
SPC ACADEMIC BAZAAR : ติดปีกปัญญา...พาสู่โลกอนาคต 
ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561

ระบบจะเปิดทำการให้ลงทะเบียน ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 61 เวลา 9.00 น
โดย จะแยกลิงค์ระหว่างครูไทย กับชาวต่างชาติ ดังนี้ 
คณะเซอร์/ครูไทย สามารถลงทะเบียน ได้ที่ 
http://bit.ly/bazaar_18

คณะเซอร์ต่างชาติ/ครูต่างชาติ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ 
https://bit.ly/bazaar_18_en


สามารถดูคลิปวีดีโอ การลงทะเบียน ได้ที่ 
https://www.youtube.com/watch?v=vDp69ZvMnEo

 

Tagged Under