พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน
เรียนดี ประพฤติดี น้ำใจดี ประจำปีการศึกษา 2560
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2561

View the embedded image gallery online at:
http://stfx.ac.th/index.php/2559/214-2560-76#sigFreeId7172faa27b

Tagged Under

กิจกรรม STFX