.

รายละเอียดรถตู้ ปีการศึกษา 2566  

ระเบียบการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

 

ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาคภาษาอังกฤษ STFX English Program

.

 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพ  

ระเบียบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2566

 

 

 

ระเบียบการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

 

 ***ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งชุดนักเรียนได้ตามรายการนี้ค่ะ***

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียนอนุบาล 1 และนักเรียน อนุบาลเข้าใหม่ระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 

.

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565
(ป.1,ม.1,ม.4และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น) 

. 

บรรยากาศความอบอุ่นในกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ฝากตัวเป็นศิษย์

ประจำปีการศึกษา 2565