• เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เรียนรู้ค่าแผ่นดินไทย เทิดไท้ราชินี
    วันที่ 11 สิงหาคม 2559
  • คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
    ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
  • ฉลองศาสนนาม แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
    วันที่ 28 มิถุนายน 2559
  1. ข่าว STFX

สมศ.-ประเมินรอบ4-ก.ค.นี้-เร่งพัฒนาคุณภาพ…

24-06-2016 Hits:1001 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สมศ.เผยแนวทางการประเมินรอบ 4 สอดคล้องกับกฎกระทรวง 4 มาตรฐาน เริ่มนำร่องใช้ช่วงเดือน ก.ค. 2559 เล็งทดสอบกับสถานศึกษาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกบริบท หวัง สะท้อนความเป็นจริง

Read more

การสมัครการสอบประเมินและการประกาศผล TEDE…

24-06-2016 Hits:890 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การสมัคร การสอบประเมิน และการประกาศผล TEDET  

Read more

TEDET คืออะไร? สอบทำไม?

24-06-2016 Hits:1056 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้เป็นวันสอบ TEDET ของเด็กหลายๆ โรงเรียน ผู้ปกครองหลายๆ คนก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการสอบเพื่ออะไร

Read more

กิจกรรม STFX