• 120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจของคณะในประเทศไทย

 

สอนหนังสือปันรักปันรู้ ณ วัดนักบุญมาร์โก
ครั้งที่1 วันที่ 25 มิถุนายน 2559
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Tagged Under

กิจกรรม STFX