• 120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจของคณะในประเทศไทย

 

ฉลองศาสนนามแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
     
      
     
     
      
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
Tagged Under

กิจกรรม STFX