วันพุธที่23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นำโดย นางเพ็ญศรี แสนสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ( รพ.สต. บ้านใหม่ ) นายวิทวัฒน์ นัติพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข และ คณะ ได้ทำการเข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ ทางโรงเรียนเซนต์  ฟรังซีสเซเวียร์  เพื่อทำการตรวจสอบ ติดตาม เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ A / B ในเด็ก จากสถานการณ์การระบาดทั่วไปในปัจจุบัน  

 

โดยทางโรงเรียนมีมาตรการในการป้องกัน และ คัดกรอง ดังต่อไปนี้

 

  1. ทุกเช้ามีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล หาก นักเรียนมีอุณหภูมิ37.5 องศาขึ้นไป ทางครูประจำชั้นจะทำการติดต่อผู้ปกครอง เพื่อรับนักเรียนกลับบ้าน และสังเกตอาการของนักเรียนต่อไป

  2. ในช่วงเวลา 7.45 -8.30 น. ครูประจำชั้นจะทำการติดต่อผู้ปกครองที่นักเรียนยังไม่มาโรงเรียน เพื่อทำการตรวจเช็ค และทำสถิติ นักเรียน ขาด สาย ลา ด้วยสาเหตุใดในแต่ละวัน

  3. ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของทุกวัน ครูประจำชั้นจะทำความสะอาดโดยการเช็ค Dettol  ในห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

  4. ในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ทางโรงเรียนจะทำการ  big cleaning ด้วยการเช็ค Dettol  ทุกสัปดาห์

 

 

Tagged Under