วจนพิธีกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

Tagged Under