• 120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจของคณะในประเทศไทย

 

 

สอนหนังสือปันรักปันรู้ ณ วัดนักบุญมาร์โก ครั้งที่ 2
วันที่ 2 กรกฏาคม 2559
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Tagged Under

กิจกรรม STFX