ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2568

.

 

งานประกันคุณภาพ  

 

รายละเอียดรถตู้ ปีการศึกษา 2567  

 

ระเบียบการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 

  มาตรการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนเซนตร์ฟรังซีสเซเวียร์  ..
การป้องกันโรงติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสภานศึกษา 2566  .

  

 

 

รายละเอียดการจำหน่ายหนังสือพิ่มเติมจากภาคภาษาอังกฤษ STFX English Program 

 

 

 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 

 

.

 

 

 

 

 ความภาคภูมิใจ....ดาวเด่นเซนต์ฟรังฯ

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ของแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ 100 คะเเนนเต็ม ในการทดสอบของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) O-Net ปีการศึกษา 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้